Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
BIOT1506 Laatujärjestelmät 2 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Dosentti, FT Linnéa Linko, Turun Biotekniikan keskus, linnea.linko@utu.fi

Osaamistavoitteet

Perehdytään laatujärjestelmiin yleisesti; ja erityisesti laboratorioita sekä prekliinisiä että kliinisiä lääketutkimuksia koskeviin laatujärjestelmiin ja laadunvarmistuksen menettelytapoihin.

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee
-osata laatujärjestelmän periaatteet sekä laadunvarmistuksen menettelytapoja
-tietää erilaisista viranomaisvaatimuksista liittyen terveydenhuoltoon, lääkkeiden valmistukseen
jne.
-ymmärtää, miten laadunhallinta ja laadunvarmistus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Sisältönä ovat luennot ja harjoitustyöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Loppukuulustelu. Arviointi 0 - 5

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

T5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali.

Lisätietoja

Opintojakso on osin yhteinen biokemian laitoksen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging