Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
BIVI1302 Immunologia, mikrobiologia ja puolustus 6 op
Vastuutaho
Bakteerioppi, immunologia ja virologia
Vastuuhenkilö
Professori Olli Lassila (ollas(at)utu.fi) ja yliopisto-opettaja Kalle-Pekka Nera (kapepeni(at)utu.fi), Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia, Biolääketieteen laitos. Opetushoitaja Anna Karvonen (anna.karvonen(at)utu.fi)..
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan kliinisesti tärkeimmät bakteerit, virukset ja sienet, niiden tautiassosiaatiot sekä niiden aiheuttamien tautien patogeneesi ja tunnistaminen. Ymmärtää immuunijärjestelmän toiminta pääpiirteissään ja sen merkitys puolustautumisessa mikrobeja vastaan. Ymmärtää mikrobien ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen merkitys immuunijärjestelmän toiminnalle ja ihmisen terveydelle.

Sisältö

-Yleisimpien infektiotautien aiheuttajat ja epidemiologia
-Bakteriologisten ja virologisten laboratoriotekniikoiden suoritus, tulkinta ja kliininen merkitys
-Infektioimmunologiset mekanismit
-Antimikrobilääkkeet
-Immuunipuutos- ja autoimmuunisairaudet
-Kliinisen immunologian laboratoriodiagnostiikka ja immunomodulatoriset lääkkeet
-Kudossiirtoimmunologiaa ja syöpäimmunologiaa
-Ympäristömikrobien merkitys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Opintokokonaisuus käsittää luennot, laboratorioharjoitukset ja itsenäistä opiskelua.
Laboratorioharjoitukset ovat pakollista opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssilla järjestetään kaksi kuulustelua. Luentojakson jälkeen järjestetään välitentti, jonka suorittaminen hyväksyttävästi on edellytys laboratorioharjoitusten suorittamiseen sekä lopputenttiin osallistumiselle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Huovinen et al Duodecim 2011 soveltuvin osin.
  • Abbas Immunology 2010,
  • Alberts et al Molecular Biology of cell 2010 soveltuvin osin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging