Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
FALL1606 Biomolekyylien ja lääkeaineiden kemia 4 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Liisa Kanerva (lkanerva@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Edeltävät opinnot
Orgaanisen kemian ja farmakologian perusteiden edeltävät opinnot tai vastaava suoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään lääkeaineiden kehittelyä molekyylitasolla johtoyhdisteestä lääkeaineeksi tarkastelemalla niiden kemiaa sekä lääkeaineiden ja aihiolääkeaineiden vaikutusmekanismeja elimistössä monitieteisellä lähestymistavalla.

Opiskelija oppii tärkeimpien metaboliaan liittyvien entsyymien kemiallisen vaikutusmekanismin ja lääkeaineen rakenteen ja siitä muodostuvan metaboliatuotteen välisen korrelaation yleisellä tasolla. Hän tietää myös, miten rakennetasolla voidaan vaikuttaa molekyylin liukoisuusominaisuuksiin, stabiiliuteen ja turvallisuuteen

Sisältö

Tarkastellaan luonnonyhdisteiden merkitystä lääkekehitykselle sekä biologisesti aktiivisen molekyylin kehittelyä johtoyhdisteestä aktiiviseksi lääkeainemolekyyliksi. Tarkastellaan biomolekyylien kemiaa ja molekyylin rakenteen merkitystä sen sitoutuessa kolmiulotteiseen reseptoriproteiinin sekä sitoutumisen tarjoamiin kehittelymahdollisuuksiin. Avainasemassa ovat mm. aihiolääkekonsepti, asymmetrian merkitys lääkeaineessa ja käsitteet bioisosteria ja kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuusriippuvuus sekä tähän liittyvien fysikokemiallisten parametrien tarkastelu. Tarkastellaan biomolekyylien kemiaa ja lääkeainemolekyylien vaikutusmekanismeja elimistössä sekä niiden metaboliamahdollisuuksiin liittyvien entsyymien mekanismeja. Tarkastellaan yhdistelmäkemiaa lääkekehityksessä.

Toteutustavat

Luennot 46 h, laaja osin kirjallisuuden käyttöön perustuva kotitehtävä sekä siihen liittyvä seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimista testaava, laaja kotitehtävä hyväksyttynä sekä loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Oheislukemistoksi soveltuu oppikirja: Graham L. Patrick, “An Introduction to Medicinal Chemistry”, (Fourth Edition) 2009, Oxford University Press tai uudempi painos.

Lisätietoja

Opetukseen osallistuminen on osin pakollista (vähintään 75% osallistuminen).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging