Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
FYSO1403 Tautimallinnus I 2 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Erikoistutkija Petra Sipilä (mipela@utu.fi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PATO5912 Tautioppi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään kuinka luodaan geenimuunneltuja eläinmalleja, ja miten niitä voidaan käyttää tutkimuksessa.

Sisältö

Perehdytään geenimuunneltujen eläinmallien käyttöön biolääketieteellisessä tutkimuksessa.

Toteutustavat

Luento-opetus 12 x 2 t, demonstraatio 1 x 2 t, kotitehtävät, seminaari 3 x 2 t, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

- Osallistuminen opetukseen
- Kotitehtävät
- Seminaariesitys

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Seminaariesityksen numeerinen arvio 1-5 sisällytetään Tautimallinnus II:n loppuarvosanaan 1/3-painoarvolla.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettu oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging