Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
BIOT1308 Syöpäbiologia 6 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Professori Sari Mäkelä (sarmak(at)utu.fi) ja yliopisto-opettaja Terhi Heino (terhi.j.heino(at)utu.fi), biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
LuK -tutkinnon 5 ensimmäisen lukukauden opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään syövän syntymisen ja pahanlaatuisen kasvun solu- ja molekyylitason mekanismeihin, syöpädiagnostiikkaan ja syöpälääkkeitten kehittämiseen sekä saavutetaan yleiskuva syöpäepidemiologiasta, yleisimmistä syöpätaudeista, syöpätutkimuksissa käytetyistä diagnostisista menetelmistä ja syöpähoitojen mekanistisista periaatteista.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
1. hallitsee karsinogeneesin, tuumorigeneesin sekä pahanlaatuisen kasvun perusmekanismit
2. ymmärtää syöpälääkkeitten ja sädehoidon vaikutuskohteet ja mekanismit
3. tietää syöpäsolujen ja tuumoreitten tutkimusmenetelmistä, syöpägenetiikan ja syöpäepidemiologian menetelmistä, syöpämarkkereista ja seulontamenetelmistä sekä uusien syöpälääkkeitten sekä uusien diagnostiikka- ja hoitomuotojen kehittämisestä
4. tuntee yleisimmät syöpäsairaudet sekä niihin liittyvät tutkimukset ja hoidot

Sisältö

1. Pahanlaatuisen muutoksen (maligni transformaatio), karsinogeneesin ja tuumorigeneesin mekanismit: periytyvä alttius ja ulkoisten tekijöitten (ympäristötekijät, säteily, karsinogeenit, virusinfektiot, ravinto) osuus
2. Onkogeenit, kasvunrajoitegeenit ja DNA:n korjausmekanismit
3. Tuumoreitten kasvun, etenemisen, leviämisen ja metastasoinnin mekanismit
4. Syöpäepidemiologian ja syöpägenetiikan perusteet
5. Syöpäimmunologian perusteet
6. Syöpämarkkerit, syöpädiagnostiikan ja –kuvantamisen perusteet ja syövänseulontamenetelmät
7. Syöpälääkkeitten ja sädehoidon vaikutuskohteet ja mekanismit sekä uusien syöpälääkkeitten ja syöpähoitojen kehittäminen
8. Yleiskatsaus tavallisimmista syöpäsairauksista sekä niitten diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta

Toteutustavat

1. Luennot (22-26 tuntia)
2. Harjoitustyöt (10-12 tuntia)
3. Seminaarit (10-12 tuntia). Jokainen opiskelija osallistuu seminaarin valmistamiseen ohjelmassa määriteltyjen aihealueitten mukaan.
4. Omatoiminen opiskelu oppikirjojen, ohjattujen tehtävien ja verkkomikroskoopin avulla (yhteensä noin 140 tuntia)

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Osallistuminen harjoitustöihin ja seminaareihin
2. Hyväksytyt kirjalliset tehtävät ja raportit
3. Hyväksytty loppukuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppuarvosana (numerolla 0-5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun perusteella. Kirjallinen kuulustelu perustuu luento-, harjoitustyö- ja seminaarimateriaaliin sekä muuhun osoitettuun kirjallisuuteen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Laureen Pecorino: Molecular Biology of Cancer, Oxford University Press, UK, (3rdEdition) 2012

  2. Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science, New York, USA (5thEdition), Chapter 20, Cancer: pp. 1205-1267

  3. Luento- ja seminaarikohtainen kirjallisuus

Lisäksi suositeltavana kirjallisuutena: Robert A. Weinberg: Biology of Cancer, Taylor&Francis, Inc, USA (2ndEdition) 2014 (soveltuvin osin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging