Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
FYSO1404 Tautimallinnus II 4 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pirjo Pakarinen (pirpak@utu.fi), fysiologia, biolääketieteen laitos ja professori Anne Roivainen (aroivan@utu.fi), PET-keskus
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään kokeellisten tautimallien ilmiasun tutkimista in vivo -menetelmillä ja oppia tekemään tieteellinen raportti.

Sisältö

Perehdytään erilaisiin eläinkokeellisiin in vivo -tutkimusmenetelmiin, kuten optiseen, positroniemissiotomografia- ja
ultraäänikuvantamiseen. Optisen kuvantamisen projektista tehdään tieteellinen raportti.

Toteutustavat

Demonstraatiot ja harjoitustyöt
Käytännön projektityö ja tieteellinen raportti
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

- Osallistuminen opetukseen
- Harjoitustyö(t) ja projekti
- Projektiraportti
- Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tautimallinnus I:n seminaarityön arvosanan (painoarvo 1/3), Tautimallinnus II:n harjoitus- ja projektitöiden arvosanan (painoarvo 1/3) ja tentin arvosanan (painoarvo 1/3) mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja harjoitustöissä jaettu oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging