Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
BIOT2010 Mentorointi ja portfoliotyöskentely T1-T6 1 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
professori Markku Koulu, farmakologia, lääkehoito ja lääkehoito ja suunnittelija Erika Österholm, lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, opintoneuvoja Kirsi Puomila (hops-ohjaus)

Yleiskuvaus

Osa Asiantuntijaksi kasvamisen ja työelämävalmiuksien kokonaisuutta (4 op), joka koostuu seuraavista opintojaksoista:
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 1 (T1-T2) (1 op)
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 2 (T3-T4) (1 op)
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 3 (T5-T6) (1 op)
Mentorointi ja portfoliotyöskentely (T1-T6) (1 op)

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelu- ja tutkimusyhteisönä. Opiskelijoita tuetaan opintojen suunnittelussa, etenemisessä ja urasuunnittelussa. Erityisenä tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja verkostoitumista opiskelijoiden, opettajien ja bioalalla työskentelevien ammattilaisten välillä. Urapolkuseminaareissa esitellään bioalan yrityksiä ja toimintaympäristöjä sekä niissä vaadittavia tietoja ja taitoja, ja tuetaan opiskelijoiden ammatti-identiteetin hahmottumista ja asiantuntijuuden kasvamista alumniesimerkkien avulla. Osana tieteellisen ajattelun kehittymistä, opiskelijat osallistuvat vuosittaisiin opinnäytetyöseminaareihin. Opiskelijalle annetaan palautetta opintojen etenemisestä sekä autetaan integroimaan ja tunnistamaan opiskelijan henkilökohtaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hänellä on bioalan asiantuntijana ja tutkijana.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu ryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia nimetyn opettajatuutorin kanssa. Näissä tapaamisissa käydään läpi opiskeluun ja oppimiseen liittyviä asioita ja keskustellaan bioalan työelämään liittyvistä teemoista. Opiskelijat tekevät ennakkotehtäviä tapaamisiin henkilökohtaisella portfoliosivustolla. Tehtävät toimivat tuutoritapaamisten ja keskusteluiden runkona. Opiskelijat ohjataan myös täyttämään ja päivittämään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (hops), jonka opiskelijat tuovat vuosittain portfolioonsa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen Johdantoviikolle ja keväällä KuTu-verkostotapahtumaan, tehtävien tekeminen. Lisäksi lukukausittain osallistuminen urapolkuseminaaripäiviin ja niiden pohjalta laaditun oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, mentoritapaamisiin osallistuminen ja portfoliotehtävien tekeminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen 1. lukuvuonna ja sen vuosittainen päivittäminen sähköisessä HOPS-järjestelmässä. Lisäksi osallistuminen opinnäyteseminaareihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging