Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1415 P2.1. PROOSAN ANALYYSIKURSSI 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Kukku Melkas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan kertovan fiktion erityispiirteitä niin kirjallisesti kuin suullisestikin.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kerronnan analyysin keskeisiin käsitteisiin (tarina, juoni, kertoja, henkilökuvat, kerronnalliset tilanteet, näkökulma, kertomuksen aikarakenteet). Kurssin aikana tehdään kirjallisia harjoitustöitä, joista annetaan palautetta (yleistä ja henkilökohtaista). Kurssin aikana suoritetaan Johdatus kirjallisuusanalyysiin -teoksesta sivut 59 - 153 opettajan ohjeiden mukaan.Lisäksi kurssilla harjoitellaan akateemisen kirjoittamisen perusteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Syyslukukaudella on kaksi opetusryhmää, kevätlukukaudella yksi ryhmä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa. Loppuarvosana edellyttää kurssin pitäjän kanssa käytyä palautekeskustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkikalli & Steinby (toim.), Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 59 - 153).

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena harjoituskurssina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. Analyysikurssit (Kotimainen kirjallisuus)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies