Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
BIOS6456 Tietotekniikan perusteet 2 ECTS
Vastuutaho
Biostatistiikka
Vastuuhenkilö
Biostatistikko Tero Vahlberg, Biostatiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Hallitsee mikrotietokoneen käyttöön liittyvät peruskäsitteet, omaa nykyaikaisen tekstinkäsittelyn
perustaidot, omaa käsityksen erilaisten sovellusohjelmien käytön periaatteista, taitaa eri ohjelmilla jalostettujen tietojen yhdistämisen ja tietojen siirtelyn, omaa kyvyn itsenäisestikin omaksua uusien sovellusohjelmien käyttöympäristöjä ja selviää ongelmista itsenäisesti käyttämällä ohjelmien tarjoamia avusteita.

Opettaa opiskelussa ja sen jälkeen hyödynnettävät perustaidot tietokoneen käytössä.

Sisältö

Peruskäsitteitä. Graafinen käyttöliittymä WINDOWS. Tekstinkäsittely. Taulukkolaskenta. Erilaisiin sovelluksiin tarkoitettuja ohjelmia. Harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luentoja 4 t ja 24 t harjoituksia mikroluokassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty harjoitustyö. Palautelomake.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelutehtävät.

Lisätietoja

Opintojakson järjestämisestä päätetään lukuvuosittain erillisellä päätöksellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Institute of Dentistry
Faculty of Medicine
Institute of Dentistry
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Institute of Clinical Medicine
Psychiatry