Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FYSO5621 Ravintofysiologia 2 ECTS
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski, Fysiologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää tietoa ravintofysiologian erityiskysymyksistä.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti arvioida ravitsemukseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta, sekä tietää ravinnon merkityksen normaalien elintoimintojen ylläpitäjänä.

Sisältö

Ravitsemus elimistön normaalin toiminnan ylläpitäjänä.

Toteutustavat

Opiskelijat valmistavat ja esittävät seminaariesitelmiä 1–3 henkilön ryhmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin ja hyväksytty seminaariesitelmä sekä loppukuulustelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aiheeseen liittyvät oppikirjat ja ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

1. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhemmin.
Kurssilla käsitellään ravinnon epätasaiseen jakautumiseen liittyviä globaaleja ongelmia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Ravitsemustieteen valinnaispolku (Medicine: Optional Courses)
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Institute of Biomedicine
DP in Biomedicine
Finnish Study Modules
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging