Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1177 Elintarvikekehityksen perusteet 2 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan elintarvikekehityksestä tieteenalana. Opiskelija tutustuu elintarvikkeissa esiintyviin kemiallisiin yhdisteisiin sekä tyypillisimpiin elintarvikeprosesseihin.

Sisältö

Elintarvikkeiden tärkeimmät yhdisteryhmät, tärkeimmät elintarvikeprosessit, tuotekehitys uutuustuotteiden ja kestävän biotalouden kannalta, teollisuusvierailut.

Toteutustavat

Luennot ja teollisuusvierailut

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti, vähintään 60% läsnäolo luennoilla (poissaoloista korvaava tehtävä)

Kurssille otetaan ensisijaisesti Biotekniikan TkK -ohjelman pääaineiopiskelijoita, ja kokonaisuudessaan maksimissaan 20 opiskelijaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali Moodle2 -alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences