Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0060 Bioteekkarin avaimet opiskeluun ja työelämään 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu molekulaarisiin biotieteisiin ja biokemian laitoksen tutkimuksen painopistealuisiin. Hän ymmärtää, että oppiminen, projektinhallinta ja aikataulujen suunnittelu ovat taitoja, jota voi kehittää siinä missä muitakin taitoja. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintonsa omat kiinnostuksen kohteensa ja tavoitteensa huomioiden. Opiskelija ymmärtää niin sanottujen työelämätaitojen merkityksen sekä tuntee mahdollisuudet vaihto-opiskeluun ja kansainvälistymiseen. Opiskelija hallitsee urasuunnittelun ja tietää työnhakuprosessin vaiheet.

Sisältö

Biotekniikan ja elintarvikekemian tutkimuksen esittely, HOPSin teko, opettajatuutorointi, sivuaineinfo ja muut erikseen järjestettävät luennot ja tapahtumat.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot, harjoitukset, opettajatuutorin tapaamiset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Pakollinen läsnäolo kurssilla. Kurssin suoritus jakaantuu 1.-3. opiskeluvuodelle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences