Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0201 Julkaisukäytännöt 1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet etsiä tietoa tieteellisistä artikkeleista ja artikkelitietokannoista, tuottaa tekstiä vakiintuneen tieteellisen esitystavan mukaisesti sekä laatia ja esittää tieteellinen suullinen esitelmä.

Sisältö

Kurssilla esitellään, miten tieteelliset artikkelit ja lopputyöt rakentuvat, miten haetaan tietoa artikkelitietokannoista sekä millaisia asioita tulisi ottaa huomioon tieteellisiä suullisia esityksiä laadittaessa ja esitettäessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimonisteet ja tutkielmaohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences