Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6301 Kemian peruskurssi I 4 op

Osaamistavoitteet

Kemian peruskurssi 1:n jälkeen opiskelija osaa nimetä systemaattisesti yksinkertaiset epäorgaaniset yhdisteet, ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen, on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen, on perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin.

Sisältö

Kemian peruskäsitteet, yksinkertaisten yhdisteiden nimeäminen, pääryhmien alkuaineet ja niiden tärkeimpien yhdisteiden ominaisuudet, kemialliset sidokset ja keskeiset sidosteoriat, aineen olomuodot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t

Luennot 34h ja essee

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 6. tai 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin.

2. Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille. Luennoidaan joka vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science