Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian perusopinnot
KEMI6302 Kemian peruskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Mikko Salomäki
Edeltävät opinnot
Kemian peruskurssi 1

Osaamistavoitteet

Kemian peruskurssi 2:n jälkeen opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen, ymmärtää kemiallisen tasapainon merkityksen, on perehtynyt erilisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja osaa käsitellä ja soveltaa liuostasapainoja

Sisältö

Stoikiometria, kemiallinen tasapaino, kemialliset reaktiot liuoksessa, liuostasapainojen sovellutukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 29 t 0 t

Luennot 29h, laskuharjoituksia 5h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 6. tai 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin.

2. Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille. Luennoidaan joka vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science