Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5031 Solu ja biomolekyylit - käytäntö 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Solu ja biomolekyylit - teoria -kurssille ja Kemian työmenetelmät I -kurssille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biokemiallisen laboratoriotyöskentelyn peruskäytänteet (mm. työturvallisuus, työpäiväkirjan ylläpito, tutkimuslaitteiden käyttö ja biologisen materiaalin käsittely) sekä ymmärtää, miten biokemiallisia menetelmiä käytetään biologisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Sisältö

Käsiteltäviä asioita ovat mm. puskuriliuokset, spektrofotometria, kromatografia, elektroforeesi sekä Originin ja Excelin käyttö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työselostus.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences