Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5021 Molekyylibiologia - käytäntö 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Taina Tyystjärvi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Molekyylibiologia - teoria -kurssille

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu bioinformatiikan perustyökaluihin. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää molekyylibiologian laboratorion perusvälineistöä. Opiskelija osaa suorittaa molekyylibiologian peruskokeita laboratoriossa noudattaen työohjetta ja pystyy seuraamaan myös englanninkielistä kirjallista työohjetta. Opiskelija harjoittelee suullista ja kirjallista raportointia molekyylibiologian menetelmistä ja tutkimustulosten esittämistä.

Sisältö

DNA:ta ja RNA:ta tutkitaan molekyylibiologian perustyömenetelmien avulla sekä tutustutaan bioinformatiikan perustyökaluihin ja tietokantoihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee ohjeiden mukaisen työpäiväkirjan pitämistä laboratoriotyön aikana, lyhyen suullisen esityksen pitämistä molekyylibiologisesta aiheesta ja kirjallisen raportin tekemistä tehdystä laboratoriotyöstä.

Toteutustavat

Harjoitustöiden tekeminen, annettujen itsenäisten tehtävien tekeminen, työpäiväkirjan ja raporttien kirjoittaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssilla annettujen tehtävien ja laboratoriotöiden tekeminen, työpäiväkirjan täyttäminen, suullisen esityksen pitäminen sekä kirjallisen raportin tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssin opetuskerroilla on läsnäolopakko.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

4. - 5. periodi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences