Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Biotekniikka
BKEM5011 Mikrobiologia - käytäntö 3 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Niemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Mikrobiologia - teoria -kurssille

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on konkretisoida luentojen antamaa kuvaa mikrobiologian perusteista ja antaa opiskelijoille perusvalmiudet mikrobiologiseen laboratoriotyöskentelyyn.

Sisältö

Harjoitustöissä perehdytään mm. mikroskopointiin, mikrobien värjäysmenetelmiin, aseptiseen työskentelyyn, siirrostusmenetelmiin, puhdasviljelmien valmistamiseen, erilaisiin ravintoalustoihin, mikrobien tunnistamiseen ja antibioottiherkkyyden määrittämiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työselostus.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja töiden yhteydessä jaettava lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences