Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1178 Elintarviketeknologia 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää millaiseen teknologian perustuvat elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät yleisimmät operaatiot sekä niiden vaikutuksen elintarvikkeiden laatuun ja säilyvyyteen.

Sisältö

Elintarvikeprosessit pääpiireissään: reologia, kuumennus- ja jäähdytysjärjestelmät, pakastus, haihdutus ja pakkaskuivaus, käänteisosmoosin avulla konsentrointi, kuivaustekniikat, ekstruusio, pakkausteknologiat ja linjaston puhdistusjärjestelmät.

Toteutustavat

Luennot sekä harjoitustyöt ja niistä tehtävät raportit

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tentti (70% arvosanasta) sekä demonstraatiot, harjoitustyöt ja teollisuusvierailut (30% arvosanasta).

Kurssille otetaan ensisijaisesti Biotekniikan TkK -ohjelman pääaineopiskelijoita, ja kokonaisuudessaan maksimissaan 20 opiskelijaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali Moodle2 –alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences