Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5111 Biotekniikka 2 3 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Tero Soukka
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: Biotekniikka 1 -kurssi, Solu ja biomolekyylit 10 op, Molekyylibiologia 10 op, Mikrobiologia 7 op ja Kemian perusopinnot 25 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laboratoriodiagnostiikan perusteet, käyttötarkoitukset ja yleisimmin käytettävien menetelmien kuten immuno- ja nukleiinihappomääritysten keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää määritysten analyyttistä ja testien diagnostista suorituskykyä kuvaavat tärkeimmät termit. Opiskelija tuntee kurssilla esimerkkinä käsiteltyjen diagnostisten testien teknisen toteutuksen ja merkityksen sekä osaa testien luokittelun laboratoriossa tehtäviin testeihin, vieritesteihin ja kotikäyttöön soveltuviin pikatesteihin.

Sisältö

Laboratoriodiagnostiikka ja sen menetelmät biotekniikan sovellusalueena. Kurssilla käydään läpi nykyaikaisen laboratoriodiagnostiikan keskeisten määritysmenetelmien toimintaperiaatteet ja tutustutaan yleisimpiin leimateknologioihin, bioaffiniteettimääritysten periaatteisiin, erilaisiin reagensseihin ja muihin keskeisiin osa-alueisiin, joihin in vitro -diagnostiikan menetelmät perustuvat. Kurssilla käsitellään tarkemmin joitakin diagnostisia testejä, niiden teknistä toteutusta ja merkitystä käyttötarkoituksessaan. Kurssiin loppuosassa kuullaan esimerkkejä diagnostiikkateollisuuden työtehtävistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomonisteet.

Lisätietoja

Kurssi opetetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2018 - 2019.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences