Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0061 Immunomäärityksen kehittäminen 4 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)

Osaamistavoitteet

Työn tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva immunomäärityksen kehittämisestä. Tavoitteena on perehtyä proteiinin tuottamiseen fermentoimalla ja downstream-puhdistustekniikoihin sekä immunomäärityksen käytännön toteutukseen. Lisäksi voidaan tutustua immunomäärityksen automatisointiin HTS (high throughput screening) -tekniikalla ja erilaisiin leimateknologioihin.

Sisältö

Opiskelija tuottaa fermentoimalla vasta-ainetta ja puhdistaa sen. Vasta-aine leimataan fluoresoivalla leimalla ja suoritetaan immunomääritys. Immunomääritys voidaan toteuttaa erilaisilla alustoilla ja myös automatisoituna.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Laboratorioharjoitustyö suoritetaan pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotyöskentelyn jälkeen opiskelija pitää englanninkielisen suullisen esitelmän ja kirjoittaa englanninkielellä artikkelimuotoisen työselostuksen. Lisäksi kurssin pääasiat kuulustellaan kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Liittyy englanninkielen kurssiin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences