Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0061 Immunomäärityksen kehittäminen 4 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)

Osaamistavoitteet

Työn tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva immunomäärityksen kehittämisestä. Tavoitteena on perehtyä proteiinin tuottamiseen fermentoimalla ja downstream-puhdistustekniikoihin sekä immunomäärityksen käytännön toteutukseen. Lisäksi voidaan tutustua immunomäärityksen automatisointiin HTS (high throughput screening) -tekniikalla ja erilaisiin leimateknologioihin.

Sisältö

Opiskelija tuottaa fermentoimalla vasta-ainetta ja puhdistaa sen. Vasta-aine leimataan fluoresoivalla leimalla ja suoritetaan immunomääritys. Immunomääritys voidaan toteuttaa erilaisilla alustoilla ja myös automatisoituna.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Laboratorioharjoitustyö suoritetaan pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotyöskentelyn jälkeen opiskelija pitää englanninkielisen suullisen esitelmän ja kirjoittaa englanninkielellä artikkelimuotoisen työselostuksen. Lisäksi kurssin pääasiat kuulustellaan kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Liittyy englanninkielen kurssiin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

21.11.2020 - 14.12.2020
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences