Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1176 Kromatografinen analytiikka bioaloilla 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: Perusosaaminen laboratoriotyöskentelystä ja kromatografiasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa elintarvikelaboratoriossa työskentelyn käytännöt sekä yleisellä tasolla että elintarvikekehityksen käyttämien kromatografisten menetelmien osalta. Opiskelija osaa näytteiden esikäsittelyn kromatografisia analyyseja varten, kromatografiset tekniikat ja pystyy soveltamaan niitä käytännön työssä. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti hyvän tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Sisältö

Harjoitustyöt keskittyvät elintarvikkeiden analyysimenetelmiin hyödyntäen kromatografisia sovelluksia (kaasu- ja nestekromatografia). Kurssilla tutustutaan myös massaspektrometrin hyödyntämiseen detektiomenetelmänä.

Toteutustavat

Aloitusluennot, ennakkotehtävät sekä harjoitustyöt. Tulosten suullinen ja kirjallinen raportointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suullinen ja kirjallinen raportointi.

Kurssille otetaan ensisijaisesti Biotekniikan TkK -ohjelman pääaineopiskelijoita, ja kokonaisuudessaan maksimissaan 20 opiskelijaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali Moodle-alustalla ja kurssilaboratoriossa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences