Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1179 Elintarvikkeiden laatutekijät 2 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää elintarvikkeiden laadun muodostuvan erilaisista laatutekijöistä, ja hän osaa selittää, miten erilaiset laatutekijät vaikuttavat yhteisön ja yksittäisten kuluttajien terveyteen, ostopäätöksiin sekä kansallisiin ja globaaleihin elintarvikemarkkinoihin.

Sisältö

Elintarvikkeiden ravitsemukselliset, aistittavat, kemialliset sekä ympäristöön ja eettiseen toimintaan liittyvät laatutekijät.

Toteutustavat

Luennot ja kirjalliset tehtävät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssille otetaan ensisijaisesti Biotekniikan TkK -ohjelman pääaineiopiskelijoita, ja kokonaisuudessaan maksimissaan 20 opiskelijaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali Moodle2 -alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences