Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7844 A4l. Kerronnan teoriaa 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Rojola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida kerronnan muotoja ja ilmaisukeinoja.

Sisältö

Opintojakso käsittelee kerronnan tutkimuksen erilaisia suuntauksia ja kysymyksenasetteluja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely tai osallistuminen opetukseen; esseen aiheesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeissa I, III ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lehtimäki, "Fiktiivisen kertomuksen analyysi ja tulkinta. Klassisen ja jälkiklassisen narratologian arviointia" teoksessa Hägg, Lehtimäki  & Steinby (toim.), Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen (s. 28 - 49); Meretoja, "Inhimillisen todellisuuden narratiivisuus ontologisena ja epistemologisena kysymyksenä" teoksessa Hägg, Lehtimäki & Steinby (toim.), Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen (s. 207 - 237); Fludernik, "Luonnollinen narratologia ja kognitiiviset parametrit" teoksessa Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.), Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset, Jälkiklassisen narratologian suuntia (s. 17 - 43); Phelan, Experiencing Fiction. Judgements, Progression and the Rhetorical Theory of Narrative (S. 1 - 24); Salin, Kun sissiltä meni hermot. Paavo Rintalan Sissiluutnantin epäluotettava kertoja. Avain 2/2007 (s. 5 - 23) (http://pro.tsv.fi/skts/24638Avain207_sisalto_korj.pdf); Cohn, Fiktion mieli (s. 11 - 50, 130 - 154, 187 - 206).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUSALOJA (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies