Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1704 A4j. Feministinen kirjallisuudentutkimus ja queer-tutkimus 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Melkas
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Syventää tutkielman tekoon ja muuhun tutkimukseen liittyvää teoreettista ongelmanasettelukykyä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimukseen, joka ottaa huomioon sekä kirjallisuusinstituution että yksittäisten teosten sukupuolittuneisuuden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Felski, Literature after Feminism (s. 1 - 93); Malmio, "Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus: feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus" teoksessa Ruohonen et al. (toim.), Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa (s. 183 - 217); Rojola, "Sukupuolieron lukeminen" teoksessa Liljeström (toim.), Feministinen tietäminen (s. 25 - 43); Kekki (toim.), Pervot pidot (s. 13 - 45); Carlson, "Queer-lukemisen ehdoista" teoksessa Kurikka et al. (toim.), Kertomuksen luonto (s. 239 - 249); Ilmonen, "Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä. Pohdintoja postkoloniaalisen ja intersektionaalisen seksuaalisuudentutkimuksen lähtökohdista ja keskeisistä kysymyksistä." SQS 2/2011 (s. 1 - 16) (http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/article/view/50863).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUSALOJA (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies