Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2105 yPEDA a2 Opetuksen teoria ja käytäntö 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Mari Murtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on vahvaa didaktista osaamista opetusmenetelmien, oppimisen arvioinnin menetelmien ja ohjaustaitojen osalta. Hän osaa analysoida oppimispsykologisten teorioiden ja käsitteiden avulla syvällisesti opiskelijoidensa tilanteita ja kehittää opetustaan ja oppimisympäristöä oppimista tukevaksi. Opiskelija osaa suunnitella opetustaan oppimislähtöisesti ja itselleen soveltuvasti menetelmien, arviointitapojen ja viestinnän suhteen. Hänelle on kehittynyt kokonaisnäkemys aikuisesta oppijana ja hän osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan saamaan apua ongelmiinsa. Opiskelija osaa käyttää monenlaisia työkaluja opetuksen järjestämisessä ja ymmärtää erilaisia arvioinnin muotoja sekä niiden vaikutuksia opiskeluun erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa tukea opiskelijoidensa tieteellisen ja professionaalisen ajattelun kehittymistä.

Sisältö

- didaktiikka, oppimistutkimus ja opetusmenetelmät yliopisto-opettajan työkaluina
- opettaja viestijänä ja äänenkäyttäjänä
- ohjaus oppimisen tukena
- aikuinen oppijana ja oppimisen ongelmat
- tieteellisen ja professionaalisen ajattelun kehittyminen
- oppimisen arvioinnin käytännöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 136 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Opintojakso muodostuu teemaseminaareista, jakson alkupuolelle sijoittuvasta kirjallisuuteen perustuvasta tentistä sekä suullisesta ryhmätentistä jakson lopussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosanasta puolet määräytyy oppimistehtävän ja puolet tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevät- ja syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

1. Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2007. Didaktiikan perusteet. Porvoo: WSOY.

2. Biggs, J. & Tang, C. 2007.Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does (3rd Edition). Open University Press. (Nelli, Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/uniturku/docDetail.action?docID=10229859&p00=Teaching+for+quality+learning+at+university)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma