Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3402 yPEDA a3 Korkeakoulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tutkijatohtori Hanna Nori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opettajan työn kannalta keskeisen korkeakoulutusta määrittävän lainsäädännön ja toiminnan ohjauksen. Hän ymmärtää opetussuunnitelman kehittämisen ja korkeakoulutuksen kehittämisen mekanismit ja toimintatavat.

Sisältö

- korkeakoulutuksen hallinto ja lainsäädäntö
- laadunhallinta, koulutuksen arviointi ja palautteen hyödyntäminen kehittämisen välineinä
- opetussuunnitelmatyö
- opintojen ohjaus, HOPS ja ohjausjärjestelmä
- laitostason opetuksen kehittäminen ja johtaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t

Jakso sisältää oman opetustyön ohjattua harjoittelua 1 op opintojakson yPEDA a1 periaatteiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistujilta odotetaan aktiivista osallistumista luennoille ja ryhmätyöskentelyyn. Tentti suoritetaan ryhmätenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Kirjallisuus sisältää mm. korkeakoulutuksen lainsäädäntöä, opetusministeriön säädöksiä, korkeakoulukohtaisia säännöksiä ja ohjeistuksia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos