Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3403 yPEDA a4 Tieteenalakohtaiset teemat 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: erikoistutkija Matti Lappalainen; OKL Turku: yliopistotutkija Mari Murtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä, lukea ja käyttää hyödykseen omaan tieteenalaansa tai tiettyyn tematiikkaan liittyvää pedagogista tietoa ja verkostoja. Hän tietää minkälaista tutkimusta oman alan koulutuksesta ja oppimisesta on tehty, minkälaiset kysymykset alalla ovat tällä hetkellä relevantteja ja mistä hakea ratkaisua omiin yliopistopedagogisiin kysymyksiin.

Sisältö

- oman tieteenalan sisällölliset erityispiirteet opetuksen, oppimisen ja koulutuksen näkökulmasta
- oman alan opiskelijoiden tyypilliset tavat oppia ja opiskella
- alalle tyypilliset tavat opettaa ja niiden vaihtoehdot
- oman tieteenalan oppimisesta ja opetuksesta tehtyyn tutkimukseen tutustuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 121 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Resurssien puitteissa tarjotaan ainelähtöisiä seminaareja osallistujien tarpeiden mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opintojaksosta 3 op suoritetaan oman alan pedagogiseen toimintaan (esim. julkaisut ja konferenssit) tutustuen. Oman alan pedagogiikkaa, esim. lehtiä ja konferensseja, esitellään seminaarissa. Esityksen tukena voi käyttää opintopiirityöskentelyä. Loput 2 op suoritetaan osallistumalla pedagogisiin seminaareihin tai koulutuksiin. Sovittaessa 2 op voi suorittaa myös soveltuvaan kirjallisuuteen perustuvalla esseellä. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa myös kokonaan pedagogisiin seminaareihin tai koulutuksiin osallistumalla. Suoritukset kirjataan luentopassiin. Seminaareista ja koulutuksista tehdään annetut harjoitustyöt tai kirjoitetaan oppimispäiväkirja erillisen ohjeen mukaan, paitsi koulutuksista, joista saa opintopisteitä. Opintojakso voidaan suorittaa sovitusti myös oman oppiaineen parissa järjestetyllä pedagogisella opintojaksolla. Opintojakson suorituksesta ja mahdollisesta kirjallisuudesta sovitaan HOPS:ssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syys- ja kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijat tutustuvat oman alansa ajankohtaiseen pedagogiseen kirjallisuuteen ja toimintaan. Lisäksi voidaan sopia muusta kirjallisuudesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos