Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012003 LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Ulla-Maarit Valve
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Opintojakso LR01B edellyttää LRYA:n pohjatietoja, joten on erittäin suositeltavaa suorittaa opintojakso LRYA ennen opintojaksoa LR01B.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiin sekä harjaannuttaa analysoimaan ja ratkaisemaan käytännön kirjanpito-ongelmia. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kirjanpidollinen ajattelu on kehittynyt niin, että hän osaa ratkaista vaativiakin kirjanpidon ja tilinpäätöksen ongelmia sekä tuottaa tarkoituksenmukaista tilinpäätösinformaatiota.

Sisältö

Tilinpäätösinformaatio, erityisesti rahoituslaskelman laatiminen, toimintakertomus ja liitetiedot, osatuloutus, laskennalliset verosaamiset ja velat, taseen omaisuuserien arvostaminen, katsaus IFRS-tilinpäätökseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Luennot 10 t ja harjoitukset 20 t (ryhmät 1-5).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (11. tai uudempi painos). WSOY, Helsinki, Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2010), 978-951-0-32304-5. Luvut 3,5,7.


Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet:
Rahoituslaskelman laatiminen 30.1.2007
Toimintakertomuksen laatiminen 12.9.2006
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos