Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082002 TKM4/KT13/LR07, 9 Taloustieteen matemaattiset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16 Matti Heikkonen, lukuvuonna 2014-15 Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kansantaloustieteessä sovellettavan matematiikan perusteiden oppiminen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. lineaarialgebraa, matriisilaskentaa, optimoinnin teoriaa, differentiaalilaskentaa ja differentiaaliyhtälöitä. Opintojakso on suositeltava kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille sekä rahoituksen opintojen esitietoina. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osanottoa ja harjoitustehtävien suorittamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Fundamental methods of mathematical economics, 3. painos, McGraw-Hill, Chiang, Alpha C. (1984), 0070108137.
2. Essential mathematics for economic analysis, 2. painos, Prentice Hall, Sydsæter, Knut; Hammond, Peter (2006), 027368180-X.
3. Luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos