Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012051 LR07, 1 Julkisen sektorin laskentatoimi 2 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
nn

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin laskentatoimen lähtökohdat ja erityispiirteet. Hän ymmärtää julkisen sektorin taloussuunnittelun, kirjanpidon ja talouden valvonnan perusperiaatteet. Opiskelija hallitsee edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyvän peruskäsitteistön ja pystyy seuraamaan aiheista käytävää ajankohtaista keskustelua.

Sisältö

Kurssi käsittelee julkistaloutta, josta käydään läpi seuraavat osa-alueet: budjetointi, suoritusmittaus, kustannuslaskenta, kirjanpito sekä talouden valvonta. Lisäksi tutustutaan lyhyesti kunnallisen laskentatoimen erityispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-17 tai 2017-18. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Public Sector Accounting (6th Edition). Financial Times/Prentice Hall, Jones, Rowan; Pendlebury, Maurice (2010), 978-0273720362.
Luentomateriaali. Muu materiaali luennoitsijan ohjeen mukaan.

Lisätietoja

HUOM! Kurssi on vastaava kuin opintojakso LT013081 LR07, 11 Public Sector Accounting

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos