Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TK083017 TKMS9/KTS10 Rahoitusinstrumenttien hinnoittelu 6 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM4/KT13, TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella rahoitusinstrumenttien yleisiä hinnoitteluperiaatteita käytännön kannalta relevanteissa tapauksissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: 1) stokastinen diskonttotekijä ja yleistetty momenttimenetelmä (SDF/GMM), 2) beeta-hinnoittelu, CAPM, ICAPM ja APT sekä 3) optioiden ja korkoinstrumenttien hinnoittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen laskuharjoituksiin ja/tai harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Lukuvuosi 2015-16: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16.
Lukuvuosi 2014-15: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2014-15.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Neoclassical finance, Ross, Stephen A. (2005).
2. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Economics
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Turku School of Economics
Department of Economics
Valinnaiset opinnot (Economics)
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law