Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TK083022 TKMS10/KTS13/LRS29 Matemaattinen rahoitus 6 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY3 ja TKM11/LRS23 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventyä nykyaikaisessa rahoituksessa sovellettavaan matematiikkaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: stokastiset differentiaaliyhtälöt, Itôn lemma ja sen sovellukset, riskineutraali hinnoittelumitta, martingaalit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. An Elementary Introduction to Mathematical Finance - Options and Other Topics, Cambridge, Ross Sheldon M. (2003)
2. Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering, Springer, Capinski, Marek; Zastawniak, Tomasz (2003)
3. Introduction to the economics and mathematics of financial markets, Cvitanic, Jaks a (2004), 0-262-03320-8.
4. Etheridge, A., A Course in Financial Calculus, 2002, Cambridge UP, Cambridge, UK.
5. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Economics
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Department of Economics
Valinnaiset opinnot (Economics)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Pakolliset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law