Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0001 Asklepios I: Terveys, kulttuuri ja eriarvoisuus 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Honkasalo

Osaamistavoitteet

Ensimmäisen kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija kulttuurin ja terveyden välisten vuorovaikutussuhteiden kysymyksiin ja antaa opiskelijalle välineitä ymmärtää opintokokonaisuuden seuraavia osia. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, millä tavoin terveys, sairaus ja hyvä hoito voidaan ymmärtää kulttuurisesti ehdollisina kysymyksinä, eli toisin sanoen kysymyksinä, jotka ovat kiinnittyneet kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin arvoihin ja normeihin. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää, miten terveys, sairaus ja hoito kytkeytyvät yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja edelleen, miten käsitykset sairaudesta, samoin kuin potilaiden ja parantajien tavat toimia vaihtelevat eri kulttuureissa. Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten terveyden yhteiskunnallinen eriarvoistuminen liittyy kulttuurisiin kysymyksiin maailmanlaajuisesti ja Suomessa.

Sisältö

Kurssilla esitellään erilaisia tutkimusnäkökulmia terveyden ja sairauden kulttuuriseen tarkasteluun ja tuodaan esiin, miten terveyteen ja sairauteen liittyy hyvin erilaisia selitysmalleja, jotka vaihtelevat eri kulttuureissa. Näiden selitysmallien moninaisuutta sekä käsitysmallien ja toimien välisiä kohtaamisia tarkastellaan niin suomalaisen terveydenhuollon kuin Amazonian alkuperäiskansojen sairauskäsitysten kautta. Esimerkkeinä käytetään muun muassa opettajien omia tutkimuksia Amazoniasta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan terveyden ja sairauden yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sen kehityslinjoja niin globaalisti kuin paikallisella tasolla sekä hahmotellaan monikulttuurisuuden ja terveyden eriarvoisuuden välisiä kosketuspintoja. Esimerkkeinä käytetään WHO:n asiakirjoja ja ohjelmia, terveyden eriarvoisuuden purkamiseen tähdänneitä ohjelmia Suomessa, tutkimuksen ja kansainvälisen kehitystyön antamia kokemuksia.


Luentoseminaari ke 4.10.2017 klo 12-14, Janus-sali (Sirkkala)
- Marja-Liisa Honkasalo: Johdantoluento: Eriarvoisuus ja monikulttuurisuus terveydessä
- Minna Opas: Terveys, sairaus ja intermedikaalisuus

Essee

Palauteseminaari ke 1.11.2017 klo 17-19, seminaarihuone E221, taidehistoria (Sirkkala) / verkkoseminaari

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Ryhmätyöskentely 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 22 t 0 t
Seminaari

Luentoseminaari
Essee
Palauteseminaari/verkkoseminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Marja-Liisa Honkasalo, Hannu Salmi ja Veikko Launis: Johdanto. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla - Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. K&H kustannus: Turku.

Tiilikainen, Marja (2012). Maahanmuuttajien sairaus ja hoito transnationaalisena ilmiönä. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla – Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. K&H kustannus: Turku.

Valinnainen lukemisto: Täydentyy myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies