Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0002 Asklepios II: Terveyden eriarvoinen historia 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
dosentti Päivi Kosonen

Osaamistavoitteet

Toisen Asklepios-kurssin tavoitteena on oppia, miten terveyden eriarvoisuudesta kirjoitetaan sekä että opiskelija ymmärtää miten terveyden eriarvoisuus on yhteiskunnassa historiallisesti rakentunut ja kuinka lääketiede heijastaa kulttuurisia, aikaansa sidottuja normeja. Tavoitteena on osoittaa kuinka terveys ja siihen liittyvät arvot ovat ajassa ja paikassa liikkuvia sekä kytkeytyneitä sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyteen. Opiskelija oppii pohtimaan terveyteen ja sairauteen liittyviä valtakysymyksiä ja näiden historiallista rakentumista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään miten eriarvoisuudesta opitaan kirjoittamalla tieteellisesti ja yleistajuisesti sekä eriarvoisuuden ilmentymistä suomalaisessa kulttuurissa ja lääketieteessä. Opintojaksossa tarkastellaan miten eri ihmisryhmät 1800-luvulta lähtien ovat terveytensä / sairautensa / vammaisuutensa / etnisyytensä takia olleet eriarvoisessa asemassa ja miten poikkeavuuden historia ilmenee terveys- ja kansalaisihanteissa. Terveyden eriarvoisuutta ja monikulttuurisuutta tarkastellaan myös postkoloniaalisten suhteiden ja valta-asetelmien myötä. Luennoilla kysytään, kuka saa määritellä terveyden ihanteet ja kenen ehdoilla sairauteen liittyvät interventiot toteutetaan sekä miten näistä asioista kirjoitetaan.

Luentoseminaari ti 7.11.2017 klo 9-12, Janus-sali (Sirkkala)

Essee

Palauteseminaari ti 28.11.2017 klo17-19, seminaarisali E225, kotimainen kirjallisuus (Sirkkala) / verkkoseminaari

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 22 t 0 t
Seminaari

Luentoseminaari
Essee
Palauteseminaari/verkkoseminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies