Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0003 Asklepios III: Eriarvoisuus terveydenhuollossa 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
dosentti, lehtori Leena Koivusilta

Osaamistavoitteet

Kolmannen Asklepios -kurssin tavoitteena on, että opiskelija sisäistää sen, miten eriarvoisuus ilmenee terveydenhuollossa kulttuurisesti ja sosiaalisesti niin käyttäjien kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Sisältö

Luennoilla käsitellään sitä, miten eriarvoisuus ilmenee sosiaalisesti ja kulttuurisesti terveydenhuollossa sekä työntekijänäkökulmasta että terveydenhuollon käyttäjien näkökulmasta. Luennoilla käsitellään esimerkiksi sitä, miten globalisaatio näkyy terveydenhuollon työntekijöiden näkökulmasta tai mitkä tekijät selittävät terveydenhuollon eriarvoisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Luentoseminaari to 25.1.2018 klo 12-15, Janus-sali (Sirkkala)

Essee

Palauteseminaari to 22.2.2018 klo 17-19, seminaarisali E225, kotimainen kirjallisuus (Sirkkala) / verkkoseminaari

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 22 t 0 t
Seminaari

Luentoseminaari
Essee
Palauteseminaari/verkkoseminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Kangas, O. & Blomgren, J. (2014): Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Research on Finnish Society 7(1), 51–63.

Näre, L. & Nordberg, C. (2015): Neoliberal Postcolonialism in the Media: Constructing Filipino Nurse Subjectivities in Finland. European Journal of Cultural Studies.

Valinnainen lukemisto: Täydentyy myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies