Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0005 Asklepios V: Lopputyö 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Honkasalo ja muut

Osaamistavoitteet

Lopputyökurssin käytyään opiskelija ymmärtää reflektoivan kirjoittamisen ja tieteen yleistajuistamisen periaatteet. Lopputyö kirjoitetaan jonkin aiemman Asklepios-kurssin aikana kirjoitetun kurssiesseen pohjalta tai muusta ohjelman teemaan sopivasta aiheesta. Opiskelija voi valintansa mukaan kirjoittaa lopputyön joko 1) perinteisenä esseenä, jolloin tavoitteena on oman pohdintaosuuden ja teoriataustan laajentaminen (esseen pituus 8-10 sivua) tai 2) yleistajuisena artikkelina tai blogitekstinä, jolloin tavoitteena on tieteen yleistajuistaminen ja tutkimustiedon tiivistäminen. Yleistajuiset tekstit pyritään julkaisemaan joko Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen Hiiskuttua-verkkolehdessä tai eri oppiaineiden blogeissa.

Sisältö

Lopputyökurssiin kuuluu reflektoivaan ja yleistajuiseen kirjoittamiseen johdattava seminaari, itsenäistä kirjoitustyöskentelyä sekä loppuseminaari, jonka voi suorittaa yliopistolla tai verkossa.

Luentoseminaari 26.4.2018 klo 12-15, Janus-sali (Sirkkala), dosentti Päivi Kosonen

Lopputyöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 18 t 0 t
Seminaari

Luentoseminaari
Lopputyö
Loppuseminaari/verkkoseminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Rahtu, Toini (2013) Tieteellisestä yleistajuiseen kielenkäyttöön. Teoksessa Urpu Strellman ja Johanna Vaattovaara (toim.),Tieteen yleistajuistaminen . Gaudeamus: Helsinki, 99-118.

Valinnainen lukemisto:

Mertanen, Virve (2007) Hyvän tekstin tunnuspiirteet. Teoksessa Virve Mertanen, Tietokirjoittajan käsikirja, Vastapaino: Tampere.

Pirjo Hiidenmaa (2008) Mistä on tietotekstit tehty? Teoksessa Raimo Jussila, Eero Ojanen & Taija Tuominen (toim.), Tieto kirjaksi. Kansanvalistusseura: Helsinki.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies