Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Mervi Eerola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee yleistettyjen lineaaristen mallien keskeisen teorian
- Osaa rakentaa vastemuuttujan tyyppiä vastaavan tilastollisen mallin
- Osaa valita aineistoon soveltuvan mallin käyttäen mallien diagnostiikkaa

Sisältö

Yleistettyjen lineaaristen mallien teoria muodostaa yleisen teoriakehikon niin jatkuville kuin diskreeteillekin satunnaismuuttujille, joiden jakaumat kuuluvat ns. eksponenttiperheeseen. Binääristen muuttujien logistiset mallit ja lukumäärämuuttujien log-lineaariset mallit ovat erikoistapauksia tämän teorian sovelluksista. Kurssilla käydään läpi teorian keskeiset käsitteet ja yleistettyjen lineaaristen mallien uskottavuuspäättelyn periaatteet sekä mallien diagnostiikkaa. Esimerkkeinä tarkastellaan useita eri mallityyppejä ja havainnollistetaan niiden avulla teorian keskeisiä piirteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet