Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5215 Matemaattinen mallintaminen 10 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisiin reaktioihin perustuvia mekanistisia malleja, sekä tuntee niiden analysoinnin perusmenetelmät.

Sisältö

Suppeasti katsottuna matemaattinen mallintaminen on reaalimaailman ongelmien muuntamista hyvin määritellyiksi matemaattisiksi tehtäviksi. Kurssilla esitetään tähän useita systemaattisia menetelmiä. Esimerkkitehtäviä esitetään muun muassa fysiikan, fysiologian ja populaatiobiologian alalta. Yleisemmin mallintamiseen sisältyy myös matemaattisten mallien analysointia. Tämän johdosta kurssilla tarkastellaan myös dynaamisten systeemien analysoinnin perusmenetelmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit: luentomoniste

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=795 käyttäen avainta "mallintaminen".

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet