Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083005 TKMS3 Riskienhallintamenetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1, TKMY2 ja TKM4 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija riskienhallinnan teoriaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan muun muassa seuraaviin riskienhallinnan osa-alueisiin: riskin käsite ja luokittelu, päätöksenteko ja riski, päätöksentekijän riskikäyttäytyminen, vakuuttamisen matemaattiset perusteet, vakuutukset ja vakuutusmarkkinat.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2017-18.

Vastaava opintojakso tarjolla Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella, SMAT5129 Riskiteoria 10 op.
Lisätietoja tarvittaessa tämän kurssin vastuuopettajalta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Practical risk theory for actuaries, London, Chapman & Hall, Daykin, Chris D.; Pentikäinen, T.; Pesonen, M. (1996).
2. Options, futures, and other derivatives, 5. painos, Prentice-Hall, Hull, John C. (2003).
3. Derivatives Markets, Addison-Wesley, McDonald, Robert L. (2002).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos