Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083006 TKMS4 Tilastolliset analyysimenetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteissä ja päätöksenteossa tarvittavaan tilastolliseen analyysiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä valikoiden erilaisiin yleisesti käytettyihin analyysimenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. tilastollisen testauksen teoria, lineaariset mallit, ei-parametriset menetelmät, otantamenetelmät, frekvenssiaineistojen analyysi sekä eräitä rahoituksen ja markkinointitutkimuksen menetelmiä. Sovelluksia on myös mm. kansantaloustieteessä, laskentatoimessa, rahoituksessa, tuotantotaloudessa, hallinnossa, tietojärjestelmissä ja logistiikassa.

Toteutustavat

Esseitä, laskuharjoituksia ja/tai harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu sovitusta kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI LUENTO-OPETUSTA, OPINTOJAKSON VOI SUORITTAA KIRJATENTTINÄ.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan erikseen, esim.

1. Agresti, Alan, Analysis of Ordinal Categorical Data, 2nd Edition, John Wiley & Sons 2010,978-0-470-08289-8
2. Kutner, Michael H.; Neter, John; Nachtsheim, Christopher  J., Applied Linear Statistical Models. McGraw Hill Higher Education 2004, 978-0-07-112221.
3. Sampling methods for applied research text and cases, John Wiley & Sons., Tryfos, Peter (1996), 0471047279.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos