Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1408 1 Tutkimuksen historia, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa hyvän yleiskuvan fennistiikan, fennougristiikan ja yleisen kielitieteen tutkimuksen kehityksestä ja sen erikoispiirteistä sekä valmiudet lisätiedon hankkimiseen tarpeen mukaan; keskeisen tutkimuskirjallisuuden sekä muiden tietolähteiden tuntemus; tiedolliset valmiudet esitellä suomalaisen fennistiikan pääpiirteitä ja painoaloja muiden tieteiden edustajille sekä suurelle yleisölle.

Sisältö

Perehtyminen suomalaisen fennistiikan, fennougristiikan ja Suomessa harjoitetun yleisen kielitieteen tutkimuksen historian pääpiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Suoritetaan syventävien opintojen alkuvaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia
Korhonen, Mikko, Finno-Ugrian language studies

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset