Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1024 P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää:

-millä tavalla sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä
-mitä vaiheita tutkimuksessa on
-millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on
-mitä mahdollisuuksia ja haasteita digitalisaatio tuo tutkimukselle
-millainen on sosiaalitieteellisen tutkimuksen asema yhteiskunnassa

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojaksoon kuuluvan luentokurssin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opintojaksoon kuuluu kaksi tuntia tiedonhankinnan opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luentotentti Kirjallinen tentti 2 op
  • suomeksi

Luentotentti järjestetään Moodle-kotitenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot, 2016-2017 (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet