Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1026 P.4 Ajankohtaista sosiaalipolitiikassa 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Henna Isoniemi, Lauri Mäkinen ja Milla Salin

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee sosiaalipolitiikkaa ja hyvinvointivaltiota koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet osallistua sosiaalipolitiikasta ja hyvinvointivaltiosta käytävään keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 16 t 0 t

Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu seminaarityöskentelystä sekä itseopiskelusta (etukäteismateriaaliin tutustumisesta ja oppimispäiväkirjasta). Kontaktiopetuksen kesto on 16 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssille on etukäteisilmoittautuminen.
Kurssin suorittamista suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat valitsevansa sosiaalipolitiikan pääaineekseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet