Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7504 Merenkulun kuljetuslogistiikka ja talousmaantiede 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Tommi Inkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy merenkulun kuljetuslogiikkaan talousmaantieteen näkökulmasta ja oppii tätä koskevat teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja uusimmat tutkimusteemat.

Sisältö

Opintojakson sisältö käsittelee merenkulun kuljetuslogiikkaa talousmaantieteen näkökulmasta sekä esittelee sitä koskevat teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja uusimmat tutkimusteemat. Kurssilla tutustutaan aihepiirin ajankohtaisiin kysymyksiin käyttäen tieteellisten aikakauskirjojen artikkeleita lukumateriaalina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu tai laajennettu essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkennetaan myöhemmin

Lisätietoja

Järjestetään lukuvuonna 2017-2018

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet