Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1326 Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalais-ugrilaisen kielikunnan sisäisen kielellisen vaihtelun sekä suomalais-ugrilaisten kielten äännesysteemin ja morfologisen järjestelmän keskeiset kehitystendenssit ja suomalais-ugrilaisten kielten morfologiset ja syntaktiset erityispiirteet. Hän tuntee myös unkarin kielen historian pääpiirteet.

Sisältö

Tutustuminen suomalais-ugrilaisten kielten historialliseen morfologiaan ja syntaksiin sekä näiden kielten nykyjärjestelmän ominaispiirteisiin. Unkarin kielen historian kuvaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suoritetaan kotitenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ulla-Maija Kulonen: Johdatus unkarin kielen historiaan

Lisätietoja

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opiskelijat tenttivät vain luennot, eivät kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3 Fennougristiikka ja kielen teoria, P (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset