Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1437 Alueellinen vaihtelu, P 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomen murrealueet ja hallitsee eri murrealueiden keskeisimmät edustustavat; tuntee murrealueiden ja -piirteiden syntyhistorian ja nykymurteille ominaiset keskeisimmät kehityslinjat; ymmärtää, miten alueellinen vaihtelu kytkeytyy muuhun vaihteluun; käsittää niin äidinkielisten kuin ei-äidinkielistenkin suomenpuhujien taustojen yhteyden vaihteluun; ymmärtää vaihtelun ja kielen muuttumisen keskinäisen suhteen.

Sisältö

Vaihtelun tutkimuksen peruskäsitteet; kehitys kantamurteista suomen murteisiin; murrealueiden muotoutuminen ja sen syyt; alueellinen vaihtelu ennen ja nyt; sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun ilmeneminen ja niiden kytkeytyminen alueelliseen vaihteluun; vaihtelun ja kielenmuutoksen suhde; vaihtelun esiintyminen suomea äidinkielenään puhuvien ja S2-puhujien kielenkäytössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

SUOM1437 Alueellisen vaihtelun kurssi on tarkoitettu suomalais-ugrilaisen linjan sekä Suomen kielen ja kulttuurin (ulkomaal.) opiskelijoille. Kurssin luennot ovat yhteiset suomen kielen linjan Kielen vaihtelu -kurssin luentojen kanssa. Tarkempia ohjeita kurssin opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset