Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043112 KTS30 Psykologisen taloustieteen teemoja 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Kaisa Kotakorpi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustua psykologisen taloustieteen keskeisiin teemoihin sekä oppia soveltamaan niitä julkistalouden kysymyksiin.

Sisältö

Behavioraalinen (psykologinen) taloustiede ottaa huomioon, että talouden toimijat eivät välttämättä ole täysin rationaalisia ja heidän preferenssinsä saattavat poiketa taloustieteen perinteisistä oletuksista. Kurssilla esitellään valikoima psykologisen taloustieteen keskeisiä teemoja ja tarkastellaan sovelluksia julkistalouteen, erityisesti verotukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentosarja KTS30 Psykologisen taloustieteen teemoja, 24 h (Kotakorpi).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2017-2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet