Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ050001 YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaminen antaa valmiudet ymmärtää keskeisiä yritystoimintaan liittyviä juridisia kysymyksiä. Opiskelija tuntee lisäksi muun siviilioikeuden perussääntelyn sisällön.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yritystoiminnan juridisiin perusedellytyksiin kuten lainsäädäntöön, yritysten omiin sisäisiin normeihin sekä sopimuksiin. Opintojaksolla käydään läpi myös muu keskeinen siviilioikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi YJY "Yritysjuridiikan perusteet" (8 t Sillanpää, 8 t Viinikka, 6 t Knuutinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hoppu, Esko – Hoppu, Kari (2016): Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 16. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2516-5, Talentum
Saatavilla myös elektronisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos